Go back

Uni-On

Uni-on té com a objectiu la unió dels diferents alumnes dels graus de la universitat, indiferentment del curs on estiguin. Té com a propòsit trencar les barreres i que tothom de l’alumnat hi pugui accedir lliurement; crear un vincle. Poder preguntar qualsevol cosa, apuntar-te a grups o esdeveniments, tenir ganes de col·laborar i ajudar als altres companys. Uni-on està pensada perquè qualsevol universitat pugui fer-la servir, de cara als alumnes.

És una xarxa social, no té cap unió amb el campus virtual de la universitat. Es vol separar el que és una eina únicament acadèmica amb una eina totalment social.

Al llarg dels anys del grau et van sorgint dubtes o necessitats que a vegades no saps com resoldre, no saps a qui recórrer. Amb aquesta aplicació podràs donar i rebre, interactuar amb una Universitat més social. Conèixer més a fons la gent amb qui convius en aquest espai.

Go to grid