Go back

The Most Exquisite Agonies

The Most Exquisite Agonies és una publicació editorial que exposa i analitza els conceptes de la Justícia, les relacions de poder i la desigualtat social per dos autors sovint oposats mediàticament i acadèmicament, com són Carl Schmitt i Michel Foucalt, a partir dels llibres El Concepto de lo Político i Vigilar y Castigar, respectivament. La publicació pretén abordar aquests conceptes per tal de treure estigmatitzacions dels pensadors i poder recuperar parts del discurs d’ambdós que en l’actualitat estan presents. El projecte es materialitza en una publicació editorial, que consta del redisseny dels dos clàssics dels autors (El Concepto de lo Político i Vigilar y Castigar) i un Fanzine, creat a partir dels textos originals, extraient parts d’aquests i creant un nou discurs. Aquest discurs va acompanyat d’il·lustracions, que creen, així, unes composicions text-imatge. The Most Exquisite Agonies és un projecte basat en convergències i divergències, tant pel discurs com pel disseny.

Go to grid