Go back

Tempo

Tempo és el resultat d’un projecte de molta experimentació i anàlisis. Ha nascut a partir d’un concepte que parla del ritual, de la reintegració i de la connexió de l’usuari i el producte amb la naturalesa.

Es basa en una estructura estable de tres potes per cuinar quan fem rutes per la muntanya. Lʼusuari el col·locarà de manera conscient per tal d’arribar a la millor adaptació d’aquest en el terreny.

Aquesta estructura permet cuinar al ritme del foc. És molt important respectar el temps i saber-lo tractar com a eina. Primer de tot, aprofitar la flama amb l’ajuda de la cassola i seguidament les brases amb la graella.

En tractar-se d’un objecte per utilitzar quan fem rutes, hem tingut molt en compte la manera de transportar-lo: es plega d’una forma compacte optimitzant al màxim l’espai.

Go to grid