Go back

Renthal R1

Renthal R1 és una maneta de fàcil substitució i biodegradable, que soluciona la problemàtica actual de reposar o solucionar el trencament d’aquesta peça en una caiguda de motocicleta, tot implementant el concepte de “petjada verda” en aquest àmbit en estar fabricada de pla amb fibres de cànem.

Aquest projecte compta amb dues parts principals: el sistema de subjecció al manillar (amb el mecanisme incorporat) i la maneta en sí. El seu funcionament és ràpid i intuïtiu: accionant una sola peça es desencadenen un seguit de mecanismes interns dissenyats per poder col·locar o extreure la maneta en un únic pas.

Go to grid