Go back

Rehabilitació i canvi d’ús a Can Fabra

L’objecte d’aquest projecte es la rehabilitació i posterior canvi d’ús d’una nau industrial avui dia coneguda com Can Fabra, que es tracta d’una de les peces més emblemàtiques del complex industrial “Fabra i Coats” i del Districte de Sant Andreu.

La proposta busca la rehabilitació integral de l’edifici aprofitant els seus elements estructurals i l’embolcall originals, adaptant-ho a l’ús residencial. Consta d’un bloc de PB+3 amb un total de 45 vivendes i previsió de locals en planta baixa, tot seguint els requeriments del promotor.

Trobem tres tipologies de vivendes, totes elles orientades al mateix perfil d’usuari, però al mateix temps adequant-se a les diferents necessitats particulars (en quant a privacitat, necessitat de coworking, individualitat, etc.) Totes les tipologies gaudeixen d’un alt grau de flexibilitat, apostant sempre per envans mòbils i espais diàfans, per generar un espai que s’adapti a les necessitats canviants de cada usuari o bé zones de treball creatiu i de posada en comú d’idees.

Totes les vivendes disposen d’espais per al secat natural de roba i de l’espai pertinent d’emmagatzematge personal i general, així com totes elles gaudeixen d’un sistema de ventilació creuada i ventilació a l’exterior en dormitoris i cuines.

Go to grid