Go back

Nodes Verds

NODES VERDS és una iniciativa que té com a objectiu participar en la renaturalització urbana i tots els seus beneficis juntament amb el creixement del ràtio de metres quadrats de verd a Barcelona aprofitant part de l’aigua del mostreig com a font de regatge. Aquest projecte té també una funció de conscienciació i de comunicació per a l’empresa.

La manera de cridar l’atenció del ciutadà sobre aquest concepte de renaturalització urbana és un sistema de vegetalització d’armaris de presa de mostra d’aigua d’instal·lació senzilla composta per un panell vertical vegetal amb ancoratges per a la fixació al sòl i una caixa de connexions situat a l’interior d’aquests armaris que facilita el bon funcionament del sistema. El panell de vegetalització aprofita l’aigua de mostreig un cop ja ha estat analitzada per a regar una sèrie de plantes seleccionades específicament.

Go to grid