Go back

Limit Object Essence

El disseny i la tecnologia controlen la nostra vida. Les grans empreses com Ikea, controlen la part privada de la nostra llar, venent-nos habitacions tipus que ens portem en forma de “bloc” al nostre habitatge. La llar ha deixat de ser un escenari de rituals, de ritmes personals on l’habitant crea, en les rutines del dia a dia, un escenari íntim i personal.

Per què segueix sent important plantejar-nos la importància d’habitar en la nostra actual societat de consum, en una època en què, segons sembla, estem envoltats per una gran abundància de coses, una superpoblació d’objectes al nostre voltant?

A partir de la idea de límit plantejada per Heidegger, “El límit no és el punt en el qual acaba una cosa, sinó allò a partir dʼon una cosa inicia la seva essència”, es proposen tres límits com a punt d’inici d’aquest projecte, per a respondre a les següents preguntes: Què és habitar? Què és un objecte? I què és una casa? Formalitzat en un llibre i una sèrie d’objectes.

Go to grid