Go back

Hunch

Un pressentiment, intuïcions matèriques i de confecció, la generació de mostres i objectes treballats sense anticipacions, un estudi sobre les capacitats i possibilitats en la confecció i manipulació de teixits, sobre les seves característiques estructurals i la valoració de la imperfecció en els processos artesanals. Marroquineria química, calçat i mobiliari, HUNCH.

El projecte HUNCH, neix d’una metodologia de treball molt determinada: la de l’experimentació sense anticipacions. El resultat d’aquesta recerca és una sèrie d’experiments físics on interactuen multitud d’elements amb la intenció de buscar noves i possibles aplicacions.

Després d’un estudi de tècniques tradicionals, s’ha volgut treballar lliurement en la creació i confecció d’estructures amb vinculació al teixit, alterant i experimentant amb les seves propietats, la implementació de materials i additius químics i/o ceràmics, les seves tècniques de creació, les seves comunes funcions o aplicacions i el sentit d’aquestes.

Go to grid