Go back

A Home away from Home

Dels 660.000 refugiats a Jordània, un 80% viuen fora dels camps oficials. Els preus dels allotjaments a Jordània han pujat un 50-300% durant la guerra a Síria, cosa que ha provocat que s’estableixin grans diferències entre els dos països, i gran part dels refugiats s’han vist obligats a viure en assentaments paupèrrims, improvisats i amb tendes fabricades per a un ús temporal. Considero que els conflictes globals i el canvi climàtic faran que en un futur augmenti la població susceptible de fugir dels seus llocs, i hauríem de poder assolir una solució sostenible i humana. He volgut treballar aplicant els meus coneixements en disseny i col·laborant amb una ONG del territori (Refugee Utility Project). El meu objectiu és crear un mòdul semiefímer d’habitatge aplicant els coneixements dels refugiats i locals, utilitzant materials a l’abast i autòctons, i fent servir una estructura modular. Buscant la possibilitat d’auto-construcció per part dels refugiats, la dignificació i millora la seva qualitat de vida.

Go to grid