Go back

Glop

Glop és una col·lecció de cinc recipients amb una àmplia varietat de funcions gràcies a la seva baixa rigidesa. Tot aplicant gestos simples, la seva forma canvia i amb això la seva utilitat (menjar, beure, barrejar, etc.). El projecte neix de la voluntat de descobrir quines noves funcions poden oferir els objectes quotidians, simplement canviant les seves característiques sensorials més pures.

Glop està fabricat amb silicona de platí d’ús alimentari i permet que els objectes es puguin rentar, escalfar i refredar com a qualsevol recipient estàndard.

Go to grid