Go back

Entre Redes

Entre redes té lloc a la comunitat de A Guarda, un poble pesquer gallec fronterer amb Portugal per la frontera del riu Miño. Aquest indret posseeix una gran riquesa cultural i històrica, juntament una gran varietat d’activitats agromarítimes que s’han anat adaptant a la realitat social de cada moment. Entre elles, destaca la confecció i reparació de xarxes i estris, tasca feta de tota la vida per col·lectius de dones anomenades redeiras. La seva tasca, fonamental per l’economia i el desenvolupament d’A Guarda, pateix avui en dia un alt risc d’extinció per la falta de relleu generacional.

Per deixar un ofici amb futur per les noves generacions, les redeiras són conscients que han d’innovar i diversificar la seva artesania, conservant la identitat i l’origen del seu ofici. El projecte busca incorporar aquest col·lectiu dins el procés de creació d’un producte, combinant-ne la individualitat i valor de les seves tècniques artesanals pesqueres amb les possibilitats que ofereix el disseny i la innovació. Entre redes té com a objectiu impulsar el treball col·laboratiu entre dones, a fi de revalorar i donar vida a l’artesania.

Go to grid