Go back

In Depth, Contemporary basics

Es tracta d’un projecte editorial comprès en quatre catàlegs, cadascun dels quals es centra en una peça de roba. Aquestes han estat escollides per la seva funció inicial en el moment de la seva creació, per tant, per la seva funcionalitat i no la mera aparença. En conjunt, no és tan sols un projecte de moda, sinó una investigació de l’evolució d’unes peces bàsiques i la seva reinvenció en mans de dissenyadors contemporanis.

Amb el suport d’una jerarquia de color ‒cada catàleg es regeix per un color, que també queda present en el seu interior‒ i l’elaboració d’una sèrie de fotografies per a cadascuna de les peces de roba, es presenta acabat però amb la possibilitat de ésser un projecte amb més continuïtat.

Go to grid