Go back

Cru

El projecte Cru parteix de la idea d’innovar en l’àmbit de les relacions mobiliari-cos. Consta de tres productes mitjançant els quals l’usuari desenvolupa un conjunt de moviments i posicions. Cru pretén ser identificat com una nova tipologia de mobiliari anomenada “complements de l’habitar”, en la qual s’entén l’usuari segons les seves “necessitats pures” i li permet interactuar de manera visceral amb l’entorn que el rodeja.

El complement de l’habitar abasta l’influencia del pensament “habitar el món”, de cuidar d’un mateix amb un producte que l’usuari necessiti i al mateix temps el faci sentir bé.

Totes aquestes sensacions estan lligades a la creixent necessitat que trobem a la nostra societat, el fet de poder transportar aquest element on l’usuari es trobi, sent el mateix objecte el que creï l’espai d'”habitar”.

Go to grid