Go back

Can-Bi

Can_bi facilita i promou l’intercanvi lliure de mobiliari entre les persones mitjançant punts, sense necessitat de moneda. El servei funciona a través d’una web i una aplicació on s’hi registra l’usuari. Mentre que el lloc l’intercanvi es realitza als diferents pickups repartits per la ciutat.

Go to grid