Go back

Bit-N Music

“Bit-N Music” és un projecte que busca trobar una nova forma d’experimentar la música. És un objecte que emet vibracions i que està pensat per ser mossegat. Un cop les dents fan contacte amb el prototip, condueixen el so pel crani i arriba directament al nervi auditiu possibilitant així escoltar el que s’està emetent pel dispositiu escollit. 

El projecte es basa en la conducció òssia, una tecnologia pensada per a persones amb problemes auditius conductius, mixtes o unilaterals (aïllant les disfuncions neurosensorials), “Bit-N Music” pot ser utilitzat per persones sordes amb lesions a les zones per les quals el so no viatja. Això permet la inclusió de les mateixes generant un espai de diàleg entre la música i les persones amb diverses condicions auditives. Un lloc en el qual coexisteixen dues realitats diferents, però amb experimentacions similars.

Go to grid