Go back

[bio]plastics

En aquest projecte s’experimenta amb diferents tipus de bioplàstics fins a trobar un conjunt de receptes i tècniques perquè Makers i Artesans puguin crear bioplàstics amb propietats personalitzables, que ajudin a crear productes individualitzats de baix impacte adreçats a usuaris conscienciats amb el medi ambient.

El bioplàstic treballat és un material adaptable a les necessitats de l’usuari, que, a més a més té un senzill mètode de fabricació. El resultat és un Workshop on s’aprèn a crear bioplàstics de diferents dureses i propietats, s’experimenta i, finalment, emprant eines de fabricació digital, es crea un nou producte.

Go to grid