Go back

Autopia

La infància d’una persona amb autisme és complexa i complicada, i l’educació no està preparada per a la diversitat. Així es marca el reflex d’una societat que exclou a una realitat que no veu més enllà d’una normalització que s’ha estandarditzat amb unes etiquetes.

Autopia neix de la necessitat de trobar un espai de benestar per als nens a l’escola. Com a mínim, no es tracta d’aportar una solució directa només per a persones amb trastorn de l’espectre autista, sinó un espai que millori el benestar dels nens i, per tant, que potenciï l’aprenentatge introspectiu, una nova experiència al pati de l’escola, del temps d’oci, fomentant les relacions entre els nens de diferents edats i diversitats intel·lectuals i físiques. És a dir, un espai inclusiu perquè qualsevol persona pugui usar-lo i que a més hagi sorgit de la participació dels infants, atès que allà són els protagonistes.

 

Go to grid