Go back

Aqualogy ANR: Service Design

SERVICE DESIGN THINKING PER AQUALOGY ANR

Dissenyar un producte que integri tots els possibles subproductes per gestionar totes les xarxes de forma eficient, focalitzades en aigua no registrada. Compilar tots els productes actuals, redissenyar i configurar un nou model de negoci per vendre aquest nou producte unificat al mercat. Aquest producte integra, per exemple, sistemes de detecció de fugides, de reducció de pressions, de telelectura, renovacions de xarxes, etc.

Per arribar als objectius plantejats, s’han realitzat les següents tasques: estudi intern de Aqualogy ANR; estudi d’entorn; creació de l’oferta estàndard; estudi de productes i subproductes; fases futures.

Els resultats obtinguts s’han presentat en 5 volums i cadascun s’ha resumit en uns díptics SUM-UP, i també s’ha recopilat tota la metodologia utilitzada durant el projecte en un últim volum anomenat Service Design.

Go to grid