Go back

Annihilation

Annihilation és un projecte que pretén fusionar ciència i audiovisuals per a aconseguir quelcom conceptualment fort i visualment potent. Es proposa una forma de visualització de continguts que no tenen una representació a la realitat, gràcies a una generació d’imatges tridimensionals que permeten mostrar conceptes abstractes i força teòrics. El valor potencial d’aquest projecte, és que podria aplicar-se a molts altres conceptes seguint la mateixa metodologia d’investigació i formalització.

L’objecte d’estudi és l’antimatèria, un terme científic que li manca una representació gràfica clara, però que, alhora, genera grans dubtes i preguntes a la població. Aquest audiovisual se situa en un hipotètic futur, plantejant una possible situació de crisi energètica i una possible solució a través d’una experiència totalment visual i sonora.

Go to grid