Go back

Anna Portet Sullà (Autodeconstrucció)

Les persones solen modificar la seva imatge o comportament per tal d’encaixar en contextos i així complir amb les expectatives personals i/o generals. Aquesta és una teoria filosòfica anomenada Teoria de Rol, afirma que les persones interpretem diversos rols segons la situació. Per altra banda, les persones amb inseguretat o falta d’autoestima, poden sobreexplotar aquest recurs. Aparentar una falsa seguretat tot creant una nova o més identitats que aboleixen la resta.

He creat un projecte on poso en pràctica aquesta sobreexplotació de la Teoria de Rol per part de les persones insegures. He dissenyat un llibre on es pot trobar una gran quantitat d’informació sobre mi, explicat des de diferents punts de vista. La informació no segueix un ordre concret, l’ordre és decidit pel mateix lector. És a dir, cada lector podrà fer una interpretació lliure del llibre i per tant de mi. L’objectiu és que el lector llegeixi el que més li interessi i així li suposaré una persona d’interès. La seva validació, permetrà la meva autovalidació.

Go to grid