Go back

1984

1984 proposa crear la identitat gràfica de la dictadura de la novel·la de George Orwell. El projecte fa servir una tipografia inspirada en dissenys anglesos i soviètics, patrons repetits geomètricament, una presència important de cromàtica negra i vermella i una sensació violenta i de perillositat en totes les aplicacions bàsiques necessàries per propagar el poder i terror d’una dictadura.

Go to grid