Go back

ReThinking Masculinity

“ReThinking Masculinity” és un projecte que materialitza les seves idees amb la construcció de quatre columnes o pilars, cadascuna representativa d’una de les fases de la masculinitat. La formalització es basa en la interacció de cada columna amb el seu entorn, entesa a través de la llum, fent un paral·lelisme amb la manera en què cadascuna de les masculinitats s’expressa i interactua amb l’entorn social en aquesta etapa. És a dir, la peça i la seva forma és la identitat masculina i la llum representen el context social. 

Go to grid