Go back

Refer

REFER és un projecte que reclama el valor dels espais buits i abandonats de la ciutat. Proposa donar-los un ús de caràcter cultural i social que beneficiï als ciutadans. A través d’una identitat representada a diferents mitjans, s’ofereix un llenç en blanc perquè les persones explorin el lloc on viuen i puguin decidir com utilitzar-ho.

Go to grid