Go back

Luca

El projecte LUCA remet al “Last Universal Common Ancestor” del que van sorgir tots els regnes i espècies al llarg del temps. L’obra emfatitza la necessitat d’un replantejament matèric immediat, després d’experimentar la inviabilitat de creació amb microorganismes procariotes humans dins un escenari especulatiu crític d’autosuficiència a partir del cos. Sota aquest bolc del concepte de control humà envers la natura, la solució és cooperar entre organismes vius, canviar el concepte de construir pel de fer i créixer.

El projecte és una proposta experimental de cel·lulosa bacteriana en simbiosi amb el fong Kombucha, mostrant diverses aplicacions, tractaments i acabats del material.

Go to grid