Go back

Kompact

KOMPACT és un sistema que integra en el manillar de la bicicleta innovacions tecnològiques com el velocímetre, el GPS o el pulsòmetre. El seu ús està estructurat a través d’una app que gestiona totes les funcionalitats del producte, estimant les necessitats i minimitzant l’atenció requerida durant el viatge.

Go to grid