Go back

5 Tools for Digital Detox

5 tools for digital detox se situa en un escenari futur probable i parteix de la premissa que la tecnologia i l’ésser humà han establert una relació de dependència que ha alterat el nostre comportament, el funcionament del nostre cervell i la nostra relació amb l’entorn i la realitat. Es busca la reflexió sobre l’única addicció que ha estat socialment acceptada per la societat, la digital.

Com a resposta a aquest plantejament s’han dissenyat cinc objectes i fases que tenen l’objectiu d’alterar comportaments comuns amb l’única finalitat de potenciar i promoure la desintoxicació digital. Les fases es duran a terme en situacions concretes, i la dificultat i el nivell de desintoxicació creixeran exponencialment. Cada una de les fases respon a un tipus específic de desintoxicació i cada objecte crea un nou escenari que replanteja la nostra relació amb la tecnologia. L’objectiu és treballar directament amb el disseny com a catalitzador de pensament. Crear una sèrie d’objectes i fases que convidin a reflexionar, reconsiderar i en definitiva construir, mitjançant el disseny crític i conceptual, una societat digitalment responsable.

 

Go to grid